"Csendesen, de erősen érezzük, hogy tartozunk valahová. Egy fizikai és szellemi tájhoz, mely elidegeníthetetlenül a miénk."

(Bálint Gyögy)

Linkek/Bannerek
 
 Hejőpapi
HATÁROZAT

A 653600 kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-jétől a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:

„HATÁROZAT” itt olvasható

„TÉRKÉP” itt látható

HATÁROZAT

Mezőcsát, Hejőpapi, Tiszadorogma, Ároktő települések közigazgatási területére 2016. április 6. és 2016. április 26. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.

„EBZÁRLAT” itt olvasható

AJÁNLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 653600 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra.

„KÖZZÉTÉTEL” itt olvasható
„AJÁNLÁS” itt olvasható
„TÉRKÉPEK” itt láthatóak
  

 

Hejőpapi 034/6 hrsz-ú telephelyen baromfitenyésztési tevékenység bővítése.

„KÖZLEMÉNY” itt olvasható
  

 

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Pályázatot hírdet

„PÁLYÁZATI KIÍRÁS” itt olvasható
  

 

HULLADÉKLERAKÓ ÜNNEPI NYITVATARTÁS

HEJŐPAPI

A nyitvatatáshoz kattintson az alábbi linkre

„Nyitvatartás” itt olvasható   

 

BURSA HUNGARICA

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Hejőpapi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

„PÁLYÁZATI KIÍRÁS” itt olvasható   

 

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Hejőpapi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

„PÁLYÁZATI KIÍRÁS” itt olvasható   

 

Augusztus 20. koszorúzás

 


 

 

 

 

Hejőpapi Község Helyi Választási Bizottság

2/2015. (VIII. 4.) határozata

„HVB határozat” itt olvasható   

 

Hejőpapi Község Helyi Választási Bizottság

1/2015. (VI. 2.) határozata

„HVB határozat” itt olvasható   

 

Ebnyilvántartás

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az eb adataiban, tartás címében bekövetkező változásokat, (költözését, elajándékozását, elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni az „Eb bejelentő lap"-on. Az ebösszeírást követően született, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói szíveskedjenek kitölteni és eljuttatni az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal részére az „Eb bejelentő lap" –ot. 

Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  

„EB BEJELENTŐ LAP” itt letölthető vagy személyesen kérhető az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. 

A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után kérünk aláírni és önkormányzatunkhoz eljuttatni. 

kapcsolatban ügyfélfogadási időben kaphatnak tájékoztatást. 

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg: 

személyesen: 

Hejőpapi Község Önkormányzata 3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57. 

postai úton postacím: 

Hejőpapi Község Önkormányzata 3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57.

 

 

Tornacsarnok építés Hejőpapin

 


 

 

 

 

1

  

Köszöntünk mindenkit,
aki a mai napon ünnepli névnapját !

 

 

Hejőpapi helikopter
vészleszálló hely műholdas koordinátái: N 47 fok 53.75' és E 20 fok 54.66'

 

 

 

Készítetette : Farkas József